W dniu 5 grudnia 2022r. odbyła się uroczystość otwarcia szkoły po kompleksowym remoncie. Inwestycja realizowana była w dwóch etapach: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum  Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (inwestycja realizowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego) oraz Renowacja elewacji budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem (inwestycja w całości realizowana ze środków własnych Województwa Wielkopolskiego).

W uroczystości udział wzięli: Pani Paulina Stochniałek - Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pani Dorota Kinal-Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Pan Piotr Gruszczyński-Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego, Pan-Tomasz Budasz Prezydent Miasta Gniezna, Pan-Jerzy Koczan Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Dyrektorzy Jednostek, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Dyrektorzy szkół średnich Miasta Gniezna, byli pracownicy pedagogiczni szkoły, właściciele firm realizujący poszczególne etapy inwestycji,  Miejski Konserwator Zabytków.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji dziewiętnastowieczny, wpisany do rejestru zabytków budynek stał się nowoczesnym obiektem edukacyjnym stwarzającym bardzo dobre wyniki nauki i pracy. Część pomieszczeń zmieniło swoją funkcję, część swoją lokalizację, pojawiły się pomieszczenia, których wcześniej nie było. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W szkole znajduje się 14 sal dydaktycznych, w tym 8 pracowni zawodowych. Jak zmieniła się szkoła – przedstawiono  w formie przygotowanej prezentacji.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonały: Pani Paulina Stochniałek-Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pani Dorota Kinal-Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Elżbieta Kabzińska-Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. Po przecięciu wstęgi zaproszeni na uroczystość goście zwiedzali sale dydaktyczne, pracownie zawodowe oraz pomieszczenia administracyjne i socjalne.