DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH WOLONTARIATU W 2021 ROKU

1.  XXIX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

2. „GÓRA GROSZA”

3. XIV FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY DLA SENIORÓW „SPORT RECEPTĄ NA ZDROWIE”

4. DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

5. PROFILAKTYKA RAKA SUTKA

6. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH

7. „SZKOŁA PAMIĘTA”

8.KONKURS FOTOGRAFICZNY Z OKAZJI 230 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

9.„RAZEM NA ŚWIĘTA”

10. „SZLACHETNA PACZKA”

11.MIESIĄC DOBROCI DLA ZWIERZĄT

 

DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH WOLONTARIATU W 2020 ROKU

1.  XXVIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

2. „GÓRA GROSZA”

3. XIV FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY DLA SENIORÓW „SPORT RECEPTĄ NA ZDROWIE”

4. DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

5. ŚWIĘTO SENIORÓW „WARTO BYĆ ZDROWYM I PROEKOLOGICZNYM”

6. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH

7. „SZKOŁA PAMIĘTA”

8.„RAZEM NA ŚWIĘTA”

9. „SZLACHETNA PACZKA”

10.MIESIĄC DOBROCI DLA ZWIERZĄT

11. „NAKRĘĆ SIĘ DLA JULKI”

 

DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH WOLONTARIATU W 2019 ROKU

1.  XXVII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

2. „GÓRA GROSZA”

3. OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA „WIOSENNE FANABERIE HIP-HOP”

4. „NATURALNIE NA WIOSNĘ”

5. XIII FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY DLA SENIORÓW „SPORT RECEPTĄ NA ZDROWIE”

6. DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

7. DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

8. XI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ SPECJALNYCH

9. ŚWIĘTO SENIORÓW „WARTO BYĆ ZDROWYM I PROEKOLOGICZNYM”

10. MARSZ RÓŻOWEJ WSTĄŻKI

11. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH

12. „SZKOŁA PAMIĘTA”

13. IX MIKOŁAJKOWY TURNIEJ BADMINTONA

14. „SZLACHETNA PACZKA”

 

Od września 2017 roku w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie działa Szkolny Klub Wolontariatu. Uczniowie i słuchacze mają możliwość podjęcia w ramach wolontariatu różnorodnych działań na terenie szkoły i środowiska lokalnego. Podstawę prawną do rozpoczęcia działalności wolontariackiej stanowi przede wszystkim Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie z dnia 14 października 2016 roku (Dz.U. 2016, poz. 1817),  Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2016, poz.1943 ze zmianami, 2016, poz. 1954, poz.1985 i poz. 2169 oraz z 2017 poz.60) oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 roku Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 rok, poz.60). W myśl zapisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: „Bycie wolontariuszem to bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna pamiętając , że nie każdy wolontariusz jest odpowiedni do każdego rodzaju pracy”. Wolontariat może przyjmować różną formę. Przygotowuje uczniów  przede wszystkim do pełnienia odpowiedzialnych funkcji zawodowych. Współpracujemy z wieloma instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, samotnych, starszych, potrzebujących pomocy, dzieci i zwierząt wspierając ich w realizacji statutowych celów. Szkolny Klub Wolontariatu powstał z inicjatywy Dyrektora Centrum, po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów. Powołano opiekuna/koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu, opracowano Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu, który został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Centrum.

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE

 

DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH WOLONTARIATU W 2018 ROKU

 1. GÓRA GROSZA
 2. WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
 3. WIOSENNE FANABERIE HIP HOP
 4. WYKRYWANIE WAD POSTAWY
 5. XII REGIONALNY FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY DLA SENIORÓW „SPORT RECEPTĄ NA ZDROWIE
 6. TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ SPECJALNYCH
 7.  PROFILAKTYKA RAKA PIERSI
 8. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH
 9. SENIORALIA
 10. MIESIĄC DOBROCI DLA ZWIERZĄT
 11. POMAGANIE PRZEZ MASOWANIE
 12. SZLACHETNA PACZKA

 

Działania podjęte w ramach wolontariatu od września 2017 roku:

 

1.Udział uczniów Centrum w XXI Regionalnej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych

W dniu 7 października 2017 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa w Witkowie odbyła się XXI Regionalna Olimpiada Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami imprezy było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, Powiatowe Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „Razem”, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gnieźnie, Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu i Szkoła Podstawowa im. Adama Borysa. Celem olimpiady była popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród osób z niepełnosprawnościami, integracja środowiskowa oraz wyrabianie nawyku aktywnego uczestnictwa w różnych formach współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego.W turnieju wzięło udział 215 uczestników, którzy zmagali się w różnych konkurencjach sportowych. Obsłudze sędziowskiej konkurencji prowadzonej przez pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gnieźnie towarzyszyła pomoc wolontariuszy z naszej szkoły. Olimpiada przebiegała w bardzo miłej atmosferze, pełnej sportowych rywalizacji.

 

2.Międzynarodowy Dzień Osób Starszych 2017

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych młodzież z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie przygotowała dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej życzenia oraz słodki poczęstunek połączony z programem artystycznym. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali również pracownicy placówki. Wspólne spotkania osób w różnym wieku mają na celu łączenie pokoleń i są okazją do kształtowania wśród młodzieży właściwych postaw i zachowań empatycznych.

Uroczystość przebiegała w pełnej radości atmosferze i obopólnym zadowoleniu. Dowodzi to, że czas poświęcony drugiemu, często osamotnionemu człowiekowi jest istotnym elementem codziennej ludzkiej egzystencji.

 

3.Październik 2017 miesiącem dobroci dla zwierząt

Październik został ogłoszony „Miesiącem Dobroci dla Zwierząt”. Jest to czas, w którym staramy się pamiętać o potrzebach i problemach zwierząt. Z inicjatywy opiekunów Szkolnego Koła PCK zorganizowano na terenie szkoły zbiórkę przedmiotów niezbędnych do codziennego funkcjonowania  Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie przy ulicy Kawiary (koce, ręczniki, śpiwory, legowiska, smycze, obroże, miski, suchą i mokrą karmę dla psów i kotów).

Przeprowadzono również zbiórkę pieniędzy. Za zebrane środki finansowe dodatkowo zakupiono 116 kg suchej karmy.

 

4. Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka to przedsięwzięcie, które zrodziło się z inicjatywy ks. Jacka Stryczka, prezesa Stowarzyszenia WIOSNA. To akcja, która ma polegać na „mądrej pomocy” – potrzebująca rodzina ma otrzymać wsparcie stanowiące impuls do zmiany swojej sytuacji.

Jak co roku Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie włączyło się w Ogólnopolską Akcję Szlachetna Paczka. Zebraliśmy fundusze, które przeznaczyliśmy na pomoc dla dwóch rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej. Wolontariusze Centrum przygotowali paczki będące odpowiedzią na konkretne potrzeby tych rodzin. Paczki zostały wręczone rodzinom przez wolontariuszy przed Świętami Bożego Narodzenia.

5.  Akcja  „Góra Grosza”.

Już po raz osiemnasty Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej zorganizowało akcję „Góra Grosza”.Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym tworzenie  programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenie takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego.Akcja ta na stałe wpisała się już w kalendarz wydarzeń naszej szkoły.
Na przełomie listopada i grudnia 2017 roku przyłączyliśmy się do zbiórki pieniędzy. Udało nam się zebrać 177,85zł.

Góra Grosza” uczy wrażliwości na ludzkie potrzeby i kształtuje wrażliwość u młodego pokolenia.