W dniu 19 czerwca 2019 roku w murach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów za wyniki w nauce uczniom Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W uroczystości uczestniczyli: Pani Marzena Wodzińska - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pani Dorota Kinal -  Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, dyrektorzy i nauczyciele Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, Rawiczu, Nr 1 i Nr 2 w Poznaniu, Złotowie, dyrektorzy Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, dyrektorzy Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli oraz Publicznych Bibliotek Pedagogicznych. Stypendia stanowią wyróżnienie dla uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, podejmują działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, systematycznie podnoszą swoje umiejętności zawodowe, promują jednostki prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Stypendia otrzymało 156 uczniów, w tym 12 uczniów naszego Centrum: Natalia Bartkowiak, Beata Chorbińska, Jagoda Jóźwiak, Joanna Flis, Julia Franc, Magdalena Frankowska, Urszula Kąpiela, Paulina Lisiecka, Dominika Napierała, Joanna Robaszkiewicz, Barbara Surdziel, Alicja Szczepaniak. Pani Marzena Wodzińska pogratulowała wszystkim stypendystom osiągniętych wyników w nauce. Wyraziła przekonanie, że przyznane stypendia są uzasadnionym powodem do satysfakcji i zadowolenia, ale także motywacją do dalszej rzetelnej nauki i pracy. Podkreśliła również, że uczniowie mogą odnosić sukcesy w nauce nie tylko dzięki własnej pracy i aktywności, ale również dzięki wsparciu i zaangażowaniu kadry pedagogicznej i bazie dydaktycznej, w której przebiega proces kształcenia. Centra postrzegane są jako placówki gwarantujące wysoki poziom kształcenia oraz przygotowujące w sposób profesjonalny swoich absolwentów do pełnienia określonych ról zawodowych. Pani Marzena Wodzińska w towarzystwie Pani Doroty Kinal i dyrektora każdego z Centrum wręczyła stypendystom pamiątkowe karty z nazwą i wysokością stypendium oraz wykonano pamiątkowe zdjęcia. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniły uczennice Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie.