W dniu 13 lutego 2020 roku odbyła się uroczystość wręczenia jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce słuchaczom Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. O stypendia mogą ubiegać się słuchacze, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75. Jednorazowe stypendia otrzymało 153 słuchaczy z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Gniezna, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Nr 1 i Nr 2 z Poznania, Rawicza, Wrześni i Złotowa. Z naszej szkoły stypendia otrzymało 12 słuchaczy. W uroczystości uczestniczyli: Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego,   Pani Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki, Pani Jolanta Kamzela – Czub Naczelnik  Wydziału Organizacji i Nadzoru Placówek Departamentu Edukacji i Nauki, Dyrektorzy Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Gniezna, Konina, Nr 1 i Nr 2 Poznania, Rawicza, Wrześni, Złotowa. Wręczając stypendia Pani Marszałek Marzena Wodzińska podziękowała wszystkim słuchaczom za wzorową postawę, aktywną działalność na rzecz szkoły, reprezentowania jej na zewnątrz podczas konferencji, sympozjów, seminariów, osiągnięcia w konkursach i turniejach, wolontariat oraz bardzo dobre i dobre wyniki w nauce. Pani Marszałek złożyła również gratulacje nauczycielom, życząc dalszych pedagogicznych sukcesów.