W dniu 18 lutego 2019 roku w murach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie odbyła się uroczystość wręczenia  stypendiów za wyniki w nauce uczniom Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W uroczystości uczestniczyli: Pani Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pani Dorota Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Dyrektorzy Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Gniezna Pani Elżbieta Kabzińska, z Konina Pan Wojciech Szymczak, z Ostrowa Wielkopolskiego Pan Tomasz Kuczma, Nr 1 z Poznania Pani Małgorzata Wojciechowska, Nr 2 z Poznania Pan Zbigniew Andrzejewski, z Rawicza Pani Urszula Maćkowiak, ze Złotowa Pani Katarzyna Horeczy-Grunau, Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Konina Pan Jarosław Jankowski, Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Leszna Pan Paweł Borowski wicedyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni Pan Mariusz Głowacki oraz nauczyciele i uczniowie.

Decyzja o przyznaniu stypendium jest formą nagrodzenia uczniów za osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce, pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, systematyczne podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz promowanie Jednostki. Wręczając stypendia Pani Marzena Wodzińska pogratulowała wszystkim stypendystom, podkreślając, że otrzymane stypendia są powodem do ogromnej satysfakcji ale również motywacją do dalszej nauki. Z naszej szkoły stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego otrzymało 18 uczniów: Banach Beata, Bartkowiak Natalia, Borowska Ewa, Chorbińska Beata, Flis Joanna, Franc Julia, Frankowska Magdalena, Grzeszczyk Aleksandra, Jóźwiak Jagoda, Kaczorowska Katarzyna, Lisiecka Paulina, Nowak Magdalena, Patalas Beata, Robaszkiewicz Joanna,  Surdziel Barbara, Szczepaniak Alicja,  Toboła Daniela, Wójcik Renata

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniły uczennice Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie.