W dniu 19 czerwca 2018 roku w Zamku w Gutowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów za wyniki w nauce uczniom Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

W uroczystości uczestniczyła Pani Dorota Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Gniezna, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Nr 1 i Nr 2  z Poznania oraz Rawicza.

Decyzja o przyznaniu stypendium jest formą  nagrodzenia uczniów za osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce, pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, systematyczne podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz promowanie Jednostki.

Wręczając stypendia Pani Dyrektor Dorota Kinal pogratulowała wszystkim stypendystom, podkreślając, że są one powodem do ogromnej satysfakcji, ale również motywacją do dalszej nauki. Podkreśliła, że na sukces uczniów składa się wieloletnie doświadczenie szkół prowadzących kształcenie w zawodach medycznych i społecznych, profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna oraz bardzo dobrze wyposażona baza dydaktyczna. Z naszej Jednostki stypendium otrzymało 18 uczniów.

Organizatorem uroczystości było Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim.