25 maja 2018r.  odbyła się jednodniowa wycieczka dydaktyczna do Muzeum Farmacji Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej w Poznaniu. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie kierunku technik farmaceutyczny I iII roku. Muzeum zorganizowane zostało z inicjatywy Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a swoją działalność rozpoczęło w czerwcu 1989 roku.Eksponaty muzealne pochodzą z darowizn i depozytów od wielkopolskich farmaceutów i ich spadkobierców oraz z Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, a także w niewielkiej części z zakupów. W 1999 roku zbiory przejęła Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska. Oficjalne otwarcie Muzeum, po licznych pracach adaptacyjnych nastąpiło w styczniu  2000 roku.

Podczas zwiedzania Muzeum uczniowie zapoznali się z eksponatami prezentowanymi w zabytkowej izbie dyspensacyjnej z przełomu XIX/XX wieku, przeniesionej z Miłosławia koło Wrześni.W eksponowanych zbiorach przedstawionych jest szereg naczyń aptecznych z drewna, szkła białego i kolorowego, kamionki oraz porcelany. W Muzeum udało się zgromadzić  również  liczne moździerze żeliwne, w tym również pochodzące z XIX/XX wieku, sprzęt laboratoryjny i utensylia apteczne. Najstarsze zbiory pochodzą z końca XVII stulecia. Zachwycający jest fachowy księgozbiór, liczący 1200 woluminów, w tym również kilka starodruków jak też zabytkowych mebli. Zapoznającsię z historią  farmacji   uczniowie mieli  doskonałą okazję porównania przeszłości, z tym co teraz oraz uświadomienia sobie dzisiejszego znaczenia zawodu.