13 października 2019 roku odbyła się jednodniowa wycieczka dydaktyczna  do Uzdrowiska „SOLANKI” w Inowrocławiu.  Uczestnikami wycieczki byli słuchacze II roku kierunku technik masażysta. Celem wycieczki było zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy leczenia uzdrowiskowego, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych metod i form usprawniania neurologicznego. Słuchacze uczestniczyli w sesji usprawniania pacjenta z wykorzystaniem przenośnego bionicznego szkieletu, przeznaczonego do rehabilitacji chorych z niedowładem kończyn dolnych. Trening w EGZOSZKIELECIE to najnowsze osiągnięcie techniki – rewolucja w rehabilitacji neurologicznej. Naukę chodu pacjent odbywa w asyście fizjoterapeuty, który operuje urządzeniem, jak i zapewnia bezpieczny przebieg sesji. Słuchacze poznali również szeroki wachlarz zabiegów z wykorzystaniem surowców leczniczych i środowiska wodnego.