W dniu 17 maja 2018 roku uczniowie wydziału technik masażysta w ramach „Programu profilaktycznego z zakresu wykrywania wad postawy”, przeprowadzili badania przesiewowe w zakresie wykrywania wad postawy, u dzieci  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie. Przebadano 25 uczniów.

Celem badania było:

-  kształtowanie świadomości prozdrowotnej wśród dzieci, młodzieży i rodziców

-  promowanie aktywnego stylu życia

-  akcentowanie problemu społecznego

Program obejmował dwa etapy:

-  badania oglądowe, zebranie i analiza wyników badań, przekazanie informacji zwrotnej rodzicom z zaleceniem obserwacji dziecka, a w uzasadnionych przypadkach konsultacji lekarskiej

-  edukację rodziców w zakresie prawidłowej postawy, przyczyn powstawania wad postawy oraz działań w zakresie  profilaktyki wad postawy