W dniu 07 października 2020 roku odbył się XIV Festyn Sportowo - Rekreacyjny dla Seniorów Sport receptą na zdrowie. Organizatorem Festynu było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan. Współorganizatorami Festynu byli: Urząd Miasta, Szkoła Podstawowa Nr 2, Rada Osiedla Stare Miasto w Gnieźnie. W  Festynie uczestniczyli  członkowie organizacji senioralnych i osób niepełnosprawnych. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w imprezie wzięło udział mniej uczestników niż we wcześniejszych edycjach. Uczestnicy Festynu zmagali się w indywidualnych konkurencjach sportowo-rekreacyjnych takich jak: quiz wiedzy sportowo-turystycznej,  rzut lotką do tarczy, rzut ringo, zbijanie kręgli, rzut  woreczkami do kosza, wyrzucanie kości  i inne. Uczestników zawodów aktywnie wspierali wolontariusze z  Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - słuchacze  kierunku Technik farmaceutyczny. Gośćmi honorowymi Festynu był Prezydent Gniezna Tomasz Budasz, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Sylwia Jabłońska, Dyrektor Biura Poselskiego Tadeusza Tomaszewskiego -  Piotr Chrzanowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2  Sławomir Wierzelewski oraz Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisław Dolaciński. Słuchacze mieli okazję przekonać się, jak istotne znaczenie dla zdrowia jednostki ma aktywność ruchowa, która jest nie tylko wysiłkiem fizycznym mobilizującym organizm do działania ale również zawiera pierwiastek emocjonalny. Panująca atmosfera zabawy i przyjemność uczestniczenia w  konkurencjach sportowych ma aspekt terapeutyczny, rehabilitacyjny, kształtuje również  postawy prozdrowotne, buduje pozytywne relacje międzyludzkie.

Ta troska o sprawność, wydolność organizmu i racjonalny styl życia, prowadzi  w konsekwencji, do świadomej odpowiedzialności  za własne zdrowie.

Po zakończeniu zmagań zwycięzcy otrzymali z rąk Prezydenta Miasta puchary  i dyplomy.