W dniu 2 lutego 2018r. w murach Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim  odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów za wyniki w nauce uczniom Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Stypendium wręczono 151 uczniom. W uroczystości uczestniczyli: Pani Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która wspólnie z Departamentem Edukacji i Nauki była inicjatorem przyznawania tych stypendiów, dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Gniezna, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Nr 1 i Nr 2  Poznania, Rawicza i Złotowa.

Decyzja o przyznaniu stypendium jest formą nagradzania uczniów za osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce, pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, systematyczne podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz promowanie szkoły. Od wielu lat przyznawane są również stypendia naukowe i socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom z całego  województwa wielkopolskiego. Samorząd Województwa Wielkopolskiego na ten cel przeznacza kwotę 1,7 miliona złotych.

Wręczając stypendia Pani Marzena Wodzińska pogratulowała w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego wszystkim stypendystom, podkreślając, że otrzymane stypendia są powodem do ogromnej satysfakcji, ale również motywacją do dalszej nauki. Pani Marszałek podkreśliła również, że na sukces uczniów składa się wieloletnie doświadczenie szkół kształcących w zawodach medycznych i społecznych, doskonale przygotowana kadra pedagogiczna oraz nowoczesna baza dydaktyczna. Z naszej szkoły stypendia otrzymało 11 uczniów.

Organizatorem i gospodarzem uroczystości było Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim. Oprawę muzyczną zapewnili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas uroczystości wręczenia stypendiów podsumowano  również Konkurs Fotograficzny „W centrum fotografii – nasze zawody w obiektywie” zorganizowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Na konkurs wpłynęło 20 prac. Miejsce I zdobyła praca fotograficzna z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie pt. „Wszystko jest wtedy, kiedy nic dla siebie” autorstwa Pauli Misun, II miejsce praca fotograficzna z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu pt. „Jak dobrze, że jesteś” autorstwa Aleksandry Mazurkiewicz, III miejsce praca fotograficzna z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowegoi Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu pt. „Z protezą można pisać” autorstwa Igi Wawrzynkiewicz.