Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że nie wcześniej niż  od dnia 27 marca 2024r. od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe w sesji ZIMA 2024.

Informacje będą dostępne pod adresem https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl

Świadectwa, certyfikaty, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przesłane przez OKE w terminie do 8 kwietnia 2024 r.


 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieźnie jest publiczną placówką oświatową.

Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. Centrum zostało powołane Uchwałą Nr XXVI/469/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 roku. W skład Centrum wchodzą:

  • Medyczne Studium Zawodowe im. dr Karola Marcinkowskiego (szkoła z historią i tradycją)
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Czytaj więcej