Z nami sukces można zaplanować!!!

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 
♦ Szkoła policealna:
- Florysta – tryb nauki: zaoczny
- Opiekunka dziecięca – tryb nauki:  stacjonarny - zajęcia 3 dni w tygodniu
- Opiekun medyczny – tryb nauki:  stacjonarny - zajęcia 3 dni w tygodniu
- Technik masażysta – tryb nauki: stacjonarny - zajęcia 3 dni w tygodniu
- Technik usług kosmetycznych – tryb  nauki:  zaoczny - piątek, sobota, niedziela co 2 tygodnie
- Terapeuta zajęciowy – tryb nauki:   stacjonarny  - zajęcia 3 dni w tygodniu
- Podolog - tryb  nauki:  stacjonarny - zajęcia 3 dni w tygodniu
- Technik sterylizacji medycznej  - tryb  nauki:  stacjonarny - zajęcia 3 dni w tygodniu
♦ Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
   - Technik informatyk – tryb  nauki:  zaoczny
   - Fotograf – tryb nauki: zaoczny
Terminy i zasady rekrutacji:
 1. Termin składania dokumentów – 31 sierpnia 2024 r.
 2. Zasady rekrutacji:  Wnioski o przyjęcie do szkoły można składać w dwojaki sposób:
- ELEKTRONICZNIE:
pobierz, wypełnij i złóż wniosek drogą email:  rekrutacja@wsckziu.gniezno.pl,  po weryfikacji wniosku skontaktujemy się telefonicznie w celu ustalenia terminu uzupełnienia dokumentacji
- OSOBIŚCIE:
» Pobierz i wypełnij wniosek
» Skontaktuj się z Sekretariatem szkoły telefonicznie 61 426 34 48 lub drogą email sekretariat@wsckziu.gniezno.pl  w celu ustalenia najdogodniejszego terminu złożenia dokumentów
» Dokumenty:
• Wypełniony wniosek
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie
• 1 zdjęcie legitymacyjne
• Świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy szkoły policealnej)
• Wniosek o przyjęcie do internatu (dla osób chcących korzystać z zamieszkania w internacie)

 

Wniosek do pobrania:
POBIERZ - word
POBIERZ - pdf