Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

 

Zamówienia publiczne 2018